E-mailmarkedsføring er undervurderet 

Metoden er ikke desto mindre dokumenteret som værende den mest effektive salgskanal af alle markedsføringskanaler. Anvender man e-mailmarkedsføring på den rigtige måde, kan man bringe sit salg til helt nye højder.

For at få det maksimale ud af din e-mailmarkedsføring, så er e-mailkampagner dét, som du bør beskæftige dig med. En e-mailkampagne består, i alt sin enkelthed, af en serie af e-mails, som relaterer sig til det samme produkt eller ydelse. Sådanne kampagner kan variere i antal af e-mails, alt lige fra 2 til 20 e-mails – afhængigt af kampagneformatet.

Målet med en e-mailkampagne er at få modtageren til at skride til handling i kampagneperioden. For at kunne nå dette mål, sigter man efter to centrale ting – at påvirke modtageren gennem flere e-mails, samt at tilbyde modtageren en attraktiv grund til at reagere.

Få styr på den overordnede strategi fra start

Udfordringen ved e-mailmarkedsføring består i at give modtageren de rette e-mails på de rette tidspunkter - og i en så varieret form, at man konstant stimulerer interessen hos sin modtager. Lykkedes dette, vil man kunne drive et markant salg gennem e-mails. Strategisk planlægning er nøgleordet for en vellykket kampagne, da planlægningsprocessen som går forud for en kampagne er altgørende for, hvorvidt man opnår succes - og i sidste ende øger sit salg.

E-mailkampagner er ikke kun nyttige, hvis man ønsker at øge sit salg, de kan også være særligt fordelagtige for virksomheder, som enten ønsker at motivere, informere eller skabe en stærk relation til nuværende og potentielle kunder.

Hos Optify satser vi på e-mailmarkedsføring, fordi vi kender vigtigheden og betydningen af denne effektive markedsføringskanal. Vi arbejder altid med forskellige e-mailformater tilpasset individuelle behov og formål, fordi vi ved, hvad der skaber de bedste resultater.

6 topsælgende E-mailformater

Det er en god idé at benytte sig af forskellige e-mailkampagner i sin markedsføring - fordi man engagerer modtageren gennem variation, og fordi variation er dét, der skaber salg. Der findes derfor ikke ét e-mailformat, som kan genbruges til bevidstløshed. Vi skelner her mellem seks topsælgende e-mailformater, hvert med unikke formål, som man kan benytte sig af.  

Aktiveringskampagnen

Det første format er det, som vi kalder aktiveringskampagnen. Som navnet hentyder, kan dette format aktivere den inaktive eller potentielle modtager. Her har man fokus på at markedsføre et billigt, ikke-risikobetonet, produkt for at aktivere eller reaktivere modtageren.

Formatet er oplagt lige før en større planlagt kampagne, og kort efter en større kampagne – men det kan med fordel også stå alene for at holde modtageren til ilden.

Selvvalgskampagnen

Et andet topsælgende format er selvvalgskampagnen. Kampagnens eneste call-to-action er modtagerens aktive valg i forhold til, hvorvidt man ønsker at modtage den forestående salgskampagne. Man giver således modtageren et valg. Fordelene kan være, at man sikrer relevans for modtageren, samtidig med at man fremstår empatisk og modig.

Har man en e-mailliste, som består af forskellige typer af modtagere, er formatet ideelt, da kampagnen ikke vil være lige aktuel for alle.

Push-kampagnen

Et mere aggressivt salgsformat er dét, som vi kalder push-kampagnen, den helt store e-mailkampagne bestående af flere e-mails, som har til formål at generere et voluminøst salg. Dette kampagneformat er heftigt, ofte med mange e-mails over en kortere periode, hvor målet er at konvertere læsere til købere.

En push-kampagne er ideel, hvis man lancerer nye produkter/ydelser, hvor man ønsker en stor volumen på sit salg.

Kalender-kampagnen

Et kalender-kampagneformat vil fokusere på at knytte dit produkt eller ydelse til din kundes kalender, alt efter hvornår din modtager er mest købeklar. Man planlægger forskellige kampagner henover året, disse kan være særligt relateret til ferier, mærkedage mm.

En kalenderkampagne vil typisk være bestående af 2 til 3 e-mails.

Aktualitetskampagnen

Inspireret af det aktuelle findes aktualitetskampagnen. Dette format giver plads til noget nyt, noget uventet og bryder mønstret af forudsigelighed. Man udnytter de muligheder, der ligger i omgivelserne ved at forbinde sit produkt eller ydelse til faktorer som vejret, begivenheder, nyheder, interne forhold eller andet aktuelt.

Aktualitetskampagnen vil ofte omfatte 2 til 4 e-mails.

Den gavmilde kampagne

Det sidste topsælgende format som vi vil fremhæve her, er den gavmilde kampagne. Med dette format kan man skabe værdi for modtageren via gratis indhold. Lykkedes man med at skabe værdi, vil man kunne overraske sin modtager ved at være den givende part.

Kampagnen her indeholder ikke iøjnefaldende salgs-knapper, men den gratis værdi skal støtte dine salg.

Vejen til det ultimative E-mailsalg

Når vi forklarer e-mailmarkedsføring, kan det virke relativt simpelt, men selve processen er ikke altid lige overskuelig. Her er strategisk planlægning nøgleordet. Heldigvis er det lettere at gå til, end man skulle tro. Vi forklarer her elementer fra denne proces.   

Definér et vippepunkt. Det er helt essentielt at finde en balance i antal påvirkninger, som er nødvendige for, at modtageren reagerer, men også i forhold til hvor mange modtageren vil acceptere. Der er en hårfin grænse, men jo tættere man kommer på den øvre grænse, jo større vil salget blive. Her skal man tage i betragtning, at vi mennesker er indrettet således, at vi i gennemsnit skal påvirkes hele 7 gange, før vi gør et køb.

Med e-mailmarkedsføring handler det derfor om at fastsætte et tal (vippepunkt) for, hvor mange afmeldinger man vil acceptere. Det kan måske lyde irrationelt, men det skaber et overblik over, hvorvidt man bevæger sig i den rigtige eller forkerte retning – og fungerer som en rettesnor i processen.

Sæt et mål for din e-mailmarkedsføring

Fastsætter man derudover ét specifikt salgsmål, så har man allerede forventningsafstemt og er godt på vej. Er målet realistisk i forhold til vitaliteten og størrelsen på listen? Ellers skal man måske fokusere på at udvide listen med flere modtagere (leads) før kampagnestart. Herfra drejer det sig om at skabe et unikt og uimodståeligt incitament for modtageren.

E-mailmarkedsføring må ikke overses

Ønsker man at bringe sit salg til nye højder, så er e-mailmarkedsføring vejen til det ultimative salg. Formår man at arbejde med e-mailmarkedsføring på den rigtige og optimale måde, så vil gevinsten være signifikant for dig og din virksomhed. Metoden kan samtidigt skabe grundlag for en uvurderlig og stærk kunderelation.

Hos Optify har vi betragtelig viden på området, så skulle du ønske hjælp til e-mailmarkedsføring, tager vi hånd om dine behov. Tag gerne kontakt, så kan vi tale nærmere om sagen.