Trykdesign

Innova brochure

Casen fra Innova illustrerer et trykdesign, som Optify har udarbejdet. Innova producerer og forhandler prisvenlige varmepumper, som er specielt udviklet til det nordiske klima. Virksomheden er tilknyttet den svenske gigant Ahlsell, som er Sveriges førende distributør på installationsområdet. Gennem et længerevarende samarbejde med Innova, har Optifys opgave været at designe og udforme et trykdesign vedrørende Innovas produkt - Titanium luft-til-luft varmepumpe.

Innova fremsatte ønsket om en brochure, der kunne anvendes i salgsrelaterede sammenhænge som informationsmateriale vedrørende deres produkt. Hos Optify, har vi, ud fra et erfaringsmæssigt markedsføringsperspektiv, inkorporeret Innovas ønsker og behov i en indsats - for i sidste ende at kunne frembringe den mest optimale løsning for Innova.

Samarbejdet med Innova har udmøntet sig i et trykdesign af en 8-siders salgsbrochure, som Innova kan fremvise for nuværende og potentielle kunder. Et alsidigt anvendelsespotentiale har været en prioritet i udarbejdelsen af trykdesignet – for at gøre løsningen så optimerende som mulig for Innova. Brochuren er efterfølgende trykt på 4 sprog tiltænkt virksomhedens skandinaviske segment.

Brochuren er designet og udformet med fokus på enkelthed og funktionalitet. Virksomhedens skandinaviske profil og identitet er tænkt ind i planlægningsprocessen og eksekveret i brochuren - for at sikre at brochuren giver et retvisende billede af Innova og produktet - så den appellerer og resonerer bedst muligt hos Innovas målgruppe(er).

I forhold til det grafiske udtryk, så er valget af farvenuancer forankret i Innovas øvrige markedsføringsaktiviteter. Rent visuelt, har billeder og grafik en fremtræden rolle, så indholdet er let at overskue. Ikoner er bl.a. anvendt for at sætte fokus på USP’er (Unique Selling Propositions) ved produktet, så læseren let kan identificere produktets unikke fordele.

Salgsbrochurens grafiske udtryk har senere hen dannet grundlag for Innovas visuelle identitet i forbindelse med andre markedsføringsaktiviteter. Innovas samarbejde med Optify har således været værdiskabende og optimerende for Innova på mere end ét plan. Brochuren har ikke alene haft en økonomisk værdi, men også givet anledning til fremtidige overvejelser ifm. virksomhedens visuelle identitet.

Se resultatet