Hvad er Plytix?

Plytix er en cloud-baseret platform til produktinformationstyring (PIM), der hjælper virksomheder med at administrere, berige og distribuere produktdata på tværs af forskellige kanaler såsom e-handelswebsteder, markeder og trykte kataloger.

Det giver brugerne mulighed for at oprette og vedligeholde en centraliseret database med produktinformation, herunder beskrivelser, billeder og andre relevante detaljer, og bruge denne information til at oprette og publicere højkvalitetsproduktlister på forskellige platforme. Plytix tilbyder også funktioner som dataimport- og eksportværktøjer, datakvalitetsstyring og samarbejdsværktøjer, der hjælper virksomheder med at optimere deres processer med produktinformationstyring.

Virksomheder kan drage fordel af at bruge en PIM som Plytix på følgende måder:

 • Centraliseret vedligeholdelse af produktdata: Et PIM giver virksomhederne mulighed for at oprette og vedligeholde en centraliseret database med alle deres produktinformationer, så de ikke skal håndtere data på forskellige platforme og i forskellige systemer.
 • Forbedret data kvalitet: Et PIM hjælper med at sikre, at produktdata er konsistente, nøjagtige og opdaterede på tværs af alle kanaler, hvilket øger troværdigheden hos kunderne og kan øge salget.
 • Øget produktivitet: Ved at automatisere mange af de rutinemæssige opgaver i produktinformationstyringen, kan en PIM øge produktiviteten og spare tid og ressourcer for virksomheden.
 • Bedre synlighed på markeder og salgskanaler: En PIM giver virksomhederne mulighed for at oprette professionelle og konsistente produktlister på tværs af forskellige kanaler, hvilket kan øge deres synlighed og bidrage til at øge salget.

 

Rådgivning, integration og implementering

Det kræver oftest en dybere forretningsforståelse af lave det ideelle PIM-setup. Her spiller erfaring og interesse en stor rolle, for at vi kan hjælpe jer på rette vej.

Vi hjælper ofte vores kunder med følgende processer i forbindelse med implementering af et PIM-system:

 • Analysere kundernes behov og forretningsprocesser: Først og fremmest kan vi hjælpe med at analysere kundernes behov og forretningsprocesser for at sikre, at en PIM vil være den mest hensigtsmæssige løsning for dem. Det kan involvere at undersøge deres nuværende produktinformationstyring og identificere udfordringer og muligheder for forbedring.
 • Designe og udvikle en tilpasset PIM-løsning: Når deres behov er blevet fastlagt, kan vi designe og udvikle en tilpasset PIM-løsning, der passer til kundernes specifikke forretningsbehov. Dette kan omfatte at integrere Plytix med andre systemer og platforme, såsom e-handelswebsteder og markeder, samt at tilføje specielle funktioner og værktøjer, der understøtter kundernes forretningsprocesser.
 • Træne kunderne i at bruge PIM: vi kan også hjælpe med at træne kunderne i at bruge Plytix og andre PIM-værktøjer, så de kan få mest muligt ud af løsningen. Dette kan involvere at give dem oplæring i platformen, vejlede dem i at oprette og vedligeholde produktdata, og hjælpe dem med at forstå de forskellige funktioner og værktøjer.
 • Yde support og vedligeholdelse: Endelig kan vi yde support og vedligeholdelse af kundernes PIM-løsning, så de kan være sikre på, at den altid fungerer optimalt og er opdateret med de nyeste funktioner. Dette kan omfatte at løse eventuelle tekniske problemer, opdatere softwaren, og hjælpe med at implementere nye funktioner og forbedringer.

Du skal have en PIM-løsning fordi

En PIM kan hjælpe en virksomhed med at frigøre sig fra administrative opgaver på følgende måder:

 • Automatisering af dataopdateringer: En PIM kan automatisere mange af de rutinemæssige opgaver i produktinformationstyringen, såsom at opdatere produktdata på tværs af kanaler eller at generere produktlister og rapporter. Dette kan spare en masse tid og kræfter for virksomheden, så de kan fokusere på mere værdiskabende aktiviteter.
 • Reduktion af manuelle fejl: Ved at centralisere produktdata og automatisere opdateringer, kan en PIM hjælpe med at reducere antallet af manuelle fejl, der kan opstå ved at indtaste data for hånd på forskellige platforme. Dette kan forbedre dataens kvalitet og nøjagtighed, og undgå problemer som f.eks. uoverensstemmelser mellem produktdata på forskellige kanaler.
 • Forbedring af samarbejde og kommunikation: En PIM giver også mulighed for at oprette et centralt sted, hvor alle medarbejdere i virksomheden kan dele og samarbejde om produktdata. Dette kan forbedre kommunikationen og samarbejdet mellem afdelinger og reducere tiden, der bruges på at søge efter og koordinere informationer.
 • Øget overblik og rapportering: En PIM kan også give en virksomhed et bedre overblik over deres produktdata og mulighed for at generere rapporter og analyser, der kan hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger og optimering af deres forretning. Dette kan f.eks. omfatte at følge salg og indtjening på tværs af kanaler eller at analysere produktpræferencer hos kunderne.