Webdesign Logo design Website Umbraco

Søndervigfys.dk

Casen fra Søndervigfys.dk illustrerer et logo og et webdesign, som er designet og udviklet af Optify. Søndervig Fysioterapi & Træning er en nystartet enkeltmandsvirksomhed, som tilbyder fysioterapeutisk behandling og træning i Søndervig, Vestjylland. Optifys opgave har bestået i at designe logo samt udvikle hjemmesiden - søndervigfys.dk.

Søndervig Fysioterapi & Træning fremsatte ønsket om en hjemmeside, hvor kunder har mulighed for at søge information og tage kontakt vedr. konsultation. Forud for samarbejdet med Optify var ingen visuel identitet udarbejdet for virksomheden. Dette har betydet, at Optify har kunnet koordinere forskellige indsatser for at skabe den optimale løsning – baseret på vores indgående kendskab til markedsføring og webudvikling.

Logoet for Søndervig Fysioterapi & Træning er designet med udgangspunkt i virksomhedens identitet, hvorfor farvevalg og grafisk udtryk er nøje planlagt. Det unikke logo, som er tiltænkt forskellige markedsføringsaktiviteter, har et alsidigt anvendelsespotentiale. Logoet danner nu rammen on virksomhedens visuelle identitet, og anvendes som en del af webdesignet. Logoet er desuden trykt på virksomhedens interne materialer som skilte, uniformer mm.

Webdesignet til søndervigfys.dk er udviklet med fokus på brugervenlighed og overskuelighed. I den strategiske planlægning af webdesignets visuelle udtryk har det været en prioritet at få inkorporeret netop dén professionalisme, som er forbundet med fysioterapifaget. Call-to-action funktioner har ligeledes været et strategisk valg i webudviklingen af søndervigfys.dk – for at skabe gunstige betingelser for konverteringsoptimering. 

Foruden udvikling af logo og webdesign, har Optify rådgivet Søndervig Fysioterapi & Træning med hensyn til struktur og formidling af indhold på hjemmesiden. Optify har, på denne måde, fungeret som en professionel og tillidsvækkende sparringspartner i forbindelse med at omdanne faglig viden og ekspertise til effektivt markedsføringsmateriale. Alt dette for at sikre en værdiskabende og optimerende løsningen for kunden.

Hjemmesiden søndervigfys.dk er endvidere udviklet i det brugervenlige danske CMS-system, Umbraco. Dette CMS-system gør det enkelt og ukompliceret for Søndervig Fysioterapi & Træning selv at ændre og/eller tilføje indhold fremadrettet. Følgelig er hjemmesiden overskuelig at vedligeholde – alt imens Umbraco tillader en betydelig selvkontrol og en vis grad af fleksibilitet. Løsningen er således værdiskabende for virksomheden på flere niveauer.

Se resultatet